Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometrikörkortet februari 2019

Körkort i spirometri

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team

 

Datum: 12 - 13 februari 2019 - Fullsatt!


Dag 1: kl. 9.00 – 16.30

Dag 2: kl. 8:30 – 16.00

Lokal: konferensrummet hos Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund - Skånes universitetssjukhus (SUS). Länk till kartor på SUS hemsida.

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. 

 

Mål för utbildningsdagarna finns under fliken Spirometrikörkort på vår hemsida.

 

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

 

Målgrupp är hela astma, allergi och KOL-teamet! Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Även fysioterapeuter som ingår i teamet är välkomna. För undersköterskor kommer en kurs med start våren 2019 som är anpassad för yrkeskategorin och som har tonvikten på det praktiska. Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap: "Spiro Intro" som är en förberedande kurs om spirometri.

 

Kursledare är är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Ulrika Berg och Benita Björk, sjuksköterskor inom astma, allergi, KOL, vilka har gått handledarutbildning inom  spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas utav Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL och är nationell.

 

Avgift för deltagare inom Region Skåne är 4200 kr/person exkl. moms och 4800 kr/person för deltagare utanför regionen. I detta ingår lunch samt kaffe med fika under två dagar. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. Med reservation för avgiftsändring.

 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team i anmälningsformuläret på denna sida. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan. 

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Kerstin Romberg, kro@nlg.nu eller Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se.
Frågor om kursanmälan och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se eller kaak@skane.se, tel: 046-17 56 09.

 

Spirometrikurvor

 

Anmälningsformulär

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter