Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometrikörkortet april 2019

Unpublished

Körkort i spirometri

 

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team

 

Datum: 25 - 26 april 2019  - FULLSATT! Anmälan efter 29/1 hamnar i kö som reserv.

Dag 1: kl. 9.00 – 16.30

Dag 2: kl. 8:30 – 16.00

Lokal: konferensrummet hos Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund - Skånes universitetssjukhus (SUS). Länk till kartor på SUS hemsida.

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. 

 

Målgrupp är hela astma, allergi och KOL-teamet! Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Även fysioterapeuter som ingår i teamet är välkomna. För undersköterskor kommer en kurs med start våren 2019 som är anpassad för yrkeskategorin och som har tonvikten på det praktiska. Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap: "Spiro Intro" som är en förberedande kurs om spirometri.

 

Mål för utbildningsdagarna finns under fliken Spirometrikörkort på vår hemsida.

 

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

 

Kursledare är Jan Bleckert, specialist i allmänmedicin samt Britt Svensson och Sara Appeltofft, astma/KOL-sjuksköterskor, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL.

 

Avgift för deltagare inom Region Skåne är prel. 4200 kr/person exkl. moms och prel. 4800 kr/person för deltagare utanför regionen. I detta ingår lunch samt kaffe med fika under två dagar. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. Med reservation för avgiftsändring.

 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team i anmälningsformuläret på denna sida. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan. 

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Jan Bleckert jan.bleckert@skane.se. Övriga frågor och avanmälan är kaak@skane.se, tel 046-175608.

 

Spirometrikurvor

 

Anmälningsformulär

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 

ID-numret för medarbetare inom Hälsoval Skåne.
Ange samma uppgifter som ovan för ytterligare deltagare.
FAKTURERINGSADRESS
Fråga gärna er verksamhetschef om ni inte vet er faktureringsadress.
Inom Region Skåne är det RSid till den person som attesterar fakturor.
För internfakturering inom förvaltning SUS, önskar vi ert femsiffriga Ansvar.
För privata vårdgivare önskar vi ert org. nr.
Även kostönskemål
Inget bekräftelsebrev?
Har du inte fått ett bekräftelsebrev i e-posten du angav inom 5 minuter så har anmälan inte kommit in. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.