Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Lund 26 - 27 april 2018

Körkort i spirometriSpirometrikörkortet

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team

 

Datum: 26 - 27 april 2018 - Kursen är fullsatt! 

Dag 1: kl. 9.00 – 16.30

Dag 2: kl. 8:30 – 16.00

Lokal: konferensrummet hos Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund - Skånes universitetssjukhus (SUS). Länk till kartor på SUS hemsida.

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. 

 

Mål för utbildningsdagarna finns under fliken Spirometrikörkort på vår hemsida.

 

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

 

Målgrupp är hela astma, allergi och KOL-teamet! Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Ytterligare personer i teamet, som till exempel sjukgymnast och undersköterska, är även välkomna. Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap: "Förberedande kurs om spirometri".

 

Kursledare är Jan Bleckert, specialist i allmänmedicin samt Britt Svensson och Sara Appeltofft, astma/KOL-sjuksköterskor, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL.

 

Avgift för deltagare inom Region Skåne är 4000 kr/person exkl. moms och 4600 kr/person för deltagare utanför regionen. I detta ingår lunch samt kaffe med fika under två dagar. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts.

 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team i anmälningsformuläret på denna sida. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan. 

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Jan Bleckert, jan.bleckert@skane.se. Frågor om kursanmälan och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09.

 

Spirometrikurvor

 

Anmälningsformulär  - STÄNGT!