Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fortbildning för kommun - Allergi Astma och KOL

Unpublished

 
Astma och KOL är kroniska luftvägssjukdomar som orsakar betydande sjuklighet och lidande hos en stor andel av befolkningen. Allergier ökar världen över och i Sverige är ca 25% av befolkningen pollenallergiker. För att minska onödigt lidande, ökade vårdkostnader och samhällskostnader krävs tidigt diagnosticerande och bra eftervård.

 

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK) arbetar med att skapa och erbjuda fortbildningar för vårdpersonal främst inom landsting men även mot kommuner. Med det ökade antal patienter som lider av allergi, astma och KOL samt den ökade antal patienter som vårdas i hemmet eller i särskilda boende finns behov av kunskap hos vårdpersonal som arbetar inom kommunen.

KAAK har skapat en fortbildning riktat till distriktsköterskor och sjuksköterskor som jobbar ikommunen inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Fortbildningen är uppdelad i två delar - Vård vid KOL och Vård vid allergi och astma.
 

Målgrupp: distriktsköterskor och sjuksköterskor som jobbar inom kommunal verksamhet med äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård.
Vid behov/intresse kan utbildningen anpassas och hållas även för undersköterskor och annan vårdpersonal inom kommunal verksamhet.

Föreläsare är Alf Tunsäter, docent, överläkare, från Sektionen lungmedicin och allergologi på Skånes universitetssjukhus, Lund samt allergi/astma/KOL sjuksköterskorna Benita Björk, Ulrika Berg och Birgitta Jagorstrand. Samtliga en del av Kunskapscentrum Allergi Astma och KOL.

Lokal kan i viss mån ordnas utan kostnad på sjukhusområden runt om i Skåne. Har ni egna lokaler inom kommunen som ni föredrar att använda kommer vi gärna till er och föreläser. 

Kostnad: För att öka antalet som kan medverka är kurserna upplagda med så lite kostnad som möjligt. Självkostnadspriset brukar ligga mellan 350-500 kr per deltagare beroende på antal, lokal och övriga kringkostnader.

Anmälan: Vid intresse ta kontakt med oss på KAAK så kan vi planera kurstillfällen som passar er verksamhet under 2018 och framöver.

Vård vid KOL

- basal kunskap inom sjukdomen KOL, med intriktning på behandling, läkemedelskunskap varav en fördjupning om inhalatiorer och inhalationsteknik.

Programpunkter

  • Bakgrund
  • SjukdomsläraAnatomi – Luftvägar, Orsaker
  • Utredning och diagnos
  • Exacerbationer
  • Behandling – Farmakologisk och icke-farmakologisk

Vård vid allergi och astma

- basal kunskap inom sjukdomen astma ochallergier, med intriktning på behandling och läkemedelskunskap

Programpunkter

  • Bakgrund
  • Sjukdomslära
  • Utredning och diagnos
  • Behandling – Farmakologisk och icke-farmakologisk

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk, benita.bjork@skane.se, Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se eller Birgitta Jagorstrand, birgitta.jagorstrand@med.lu.se.
Frågor om hemsida, lokal och anmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09 telefontid mån-torsdag 08.00-14.30.

​______________________________

 

Malmö kommun och Kävlinge kommun - Kursen är geomförd


Fortbildning: Vård vid KOL - tillfälle 1

Datum: torsdagen den 26 oktober 2017

Tid: kl 13.00 -17.00

Lokal: CRC Aula, på Skånes universitetsområde i Malmö.

 

Fortbildning: Vård vid KOL - tillfälle 2

Datum:  torsdagen den 2 november 2017 

Tid: kl 13.00 -17.00

Lokal: sal CRC 2, på Skånes universitetsområde i Malmö.
 

Anmälan: ​Om du är en del utav Malmö Kommun eller Kävlinge Kommun måste anmälan ske via MAS eller verksamhetsledare.

​______________________________