Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL 2019

 

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två fortbildningsdagarna är att ge uppdatering av kunskap samt att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna. 

Representanter från ASTA, NAAKA samt Fysioterapeuterna har utifrån Socialstyrelsens högst prioriterade åtgärder gjort beräkningar på tidsåtgång för en astma/KOL-mottagning. För astma/KOL-ansvarig fysioterapeut motsvarar det 1,3 timmar/vecka/1 000 listade patienter. 


 

Kursen är fullsatt! Inkommande anmälningar kommer sättas som reserver och kontaktas när ledig plats uppstår.

 

Datum och tid: 27 - 28 mars 2019, dag 1 kl. 8.15 – 16.15, dag 2 kl. 8.30 – 16.15

Plats är KAAKs konferensrum, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund.

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL. 

Bild över redskap

Program

Dag 1 - 27 mars 2019

  • Astma och KOL ur ett fysioterapeutiskt perspektiv - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Behandling av astma/KOL - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Sekretmobilisering och andningsgymnastik - Anna Hardenstedt-Ståhl, Föreläsare vid fysioterapi, Lunds universitet.

Dag 2 - 28 mars 2019

  • KOL-skola - Harriet Nilsson, DSK/Astma-KOL-SSK, Maria Eggelin, fysioterapeut,Vårdcentralen Bokskogen.
  • Fysisk aktivitet vid KOL - Kristina Tödt, fysioterapeut specialiserad i respiration, Lungmottagning på Skånes universitetssjukhus, Lund.
  • Luftvägsregistret - Vad ska fysioterapeuten registrera? -  Benita Björk, astma/KOL-SSK, certifieringsansvarig, KAAK.
  • Basal kroppskännedom - Gabriella Broman, Specialist i fysioterapi inom primär hälso- och sjukvård samt mental hälsa, Vårdcentralen Skurup.
  • Barnastma - Camilla von Lörinszky, fysioterapeut, Barnsjukgymnasten.

Inbjudan som PDF 

 

Avgift för de två kursdagarna är 4000 kr/person exkl moms. Lunch och kaffe med fika ingår båda dagarna. För deltagare utanför Region Skåne är avgiften 4400 kr/person exkl. moms. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts.

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.

Anmäl er senast den 15 mars 2019 genom att fylla i anmälningsformuläret. Det finns begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!

Information och frågor om anmälan kontakta sissela.silvmarker@skane.se, telefon mån-torsdag 8-14.00 - 046-175609. Frågor om kursupplägg kontakta Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se.

 

Välkomna!

 

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter