Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL 2018

 

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två fortbildningsdagarna är att ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna. 

 

Datum och tid: 21 - 22 mars 2018, kl. 8.15 – 16.15 - Kursen är genomförd och återkommer 2019.

Plats är KAAKs konferensrum, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund.

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL. 

Bild över redskap

 

Program

Dag 1 - 21 mars 2018

  • Effekter på interventioner med fokus på rehabilitering - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Behandling av astma/KOL ur ett sjukgymnastiskt perspektiv - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Sekretmobilisering - Anna Hardenstedt-Ståhl, Föreläsare vid fysioterapi, Lunds universitet.

Dag 2 - 22 mars 2018

  • KOL-skola - Harriet Nilsson, DSK/Astma-KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Bokskogen.
  • Medicinsk yoga med praktiska övningar - Jeanette Strömberg, fysioterapeut, Andning i fokus.
  • Basal kroppskännedom - Gabriella Broman, Specialist i fysioterapi inom primär hälso- och sjukvård samt mental hälsa, Vårdcentralen Skurup.
  • Barnastma - Camilla von Lörinszky, fysioterapeut, Barnsjukgymnasten.
     

Inbjudan som PDF 

 

Avgift för de två kursdagarna är 3800 kr/person. Lunch och kaffe med fika ingår båda dagarna.  För deltagare utanför Region Skåne är avgiften 4200 kr/person. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.

Anmäl er senast den 15 mars 2018 genom att fylla i anmälningsformuläret.

Information och frågor om anmälan kontakta sissela.silvmarker@skane.se, telefon mån-torsdag 8-14.30 - 046-175609. Frågor om kursupplägg kontakta Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se  

 

Välkomna!

 

 

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter