Här är du:

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL

 

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två fortbildningsdagarna är att ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna. 

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL. 
 

Bild över redskap

Program - exempel från tidigare år

Dag 1

  • Effekter på interventioner med fokus på rehabilitering
  • Behandling av astma/KOL ur ett sjukgymnastiskt perspektiv
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet
  • Sekretmobilisering

 

Dag 2

  • KOL-skola
  • Medicinsk yoga
  • Basal kroppskännedom
  • Barnastma

     

Föreläsare, exempel : Margareta Emtner, professor, sjukgymnast, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 

När och var? Fortbildningen hålls en gång per år, i början utav vårterminen, oftast i Lund. 

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.