Här är du:

Allergi & Astma - Allmän nivå

 

En förmiddag den 2 april om allergier och astma under pollensäsong

 

Målgrupp: Förmiddagen för sjuksköterskor, barnmorskor och intresserad personal inom barnhälsovård (BHV), mödrahälsovård (MHV), skolhälsovård, telefonrådgivning/triage och som inte har vidareutbildning inom astma och allergi. 

Datum: tisdag förmiddag, 2 april 2019

Tid: Kursen börjar vid kl. 8.30 och fram till kl. 12.00. Det blir en gemensam lunch, mellan kl 12.00 - 13.00, tillsammans med deltagare som anmält sig till eftermiddagens program.

Lokal: OBS! Ny lokal! Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Google Maps

 

Program 

  • Allergisk rinit - Vanliga symtom, diagnostik, differentialdiagnostik och behandling. Egenvård eller boka patient till läkare?
  • Astma - Allergisk och icke-allergisk astma. Samband mellan rinit och astma. Nya läkemedel. Recept per telefon eller besök? 
  • Graviditet och amning - Riktlinjer för behandling om patienten är gravid eller ammar. 
  • Anafylaxi - Rekommendationer och rådgivning. 

 

Föreläsare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, Höllviken samt KAAK, Benita Björk och Ulrika Berg, astma/allergi/KOL sjuksköterskor, KAAK.  

Arrangeras av Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL (KAAK) i Region Skåne 

 

Kursinformation

Kostnad för deltagande är 750 kr/person exkl. moms inom Region Skåne. I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts till kaak@skane.se. Med reservation för avgiftsändring.

 

Information och frågor om anmälan kontakta sissela.silvmarker@skane.se eller telefon 046-17 56 09. 

Anmäla er senast 21 mars genom att fylla i formuläret nedan. 

 

Anmälningsformulär 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

DELTAGARUPPGIFTER
Ett ID-nummer inom Region Skåne.
Ange ett direktnummer om vi behöver nå dig t. ex. vid kursändringar.
FAKTURERINGSADRESS
Är du osäker på er fakturerings adress, tag kontakt med din verksamhetschef eller chefsstöd.
För internfakturering inom förvaltning SUS, önskar vi ert femsiffriga Ansvar.
För privata vårdgivare önskar vi ert org. nr.
ÖVRIGT
Här kan du ange om du har andra önskemål eller önskar specialkost vid vår lunch och kaffebeställning.
Bekräftelse skickas till e-postadressen:
Har du inte fått ett bekräftelsebrev till e-postadressen du angav inom 5 minuter så har anmälan inte kommit in. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.