Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Allergi & Astma - Allmän nivå

 

Kursen är inställd

En förmiddag den 2 april om allergier och astma under pollensäsong

 

Målgrupp: Förmiddagen för sjuksköterskor, barnmorskor och intresserad personal inom barnhälsovård (BHV), mödrahälsovård (MHV), skolhälsovård, telefonrådgivning/triage och som inte har vidareutbildning inom astma och allergi. 

Datum: tisdag förmiddag, 2 april 2019

Tid: Kursen börjar vid kl. 8.30 och fram till kl. 12.00. Det blir en gemensam lunch, mellan kl 12.00 - 13.00, tillsammans med deltagare som anmält sig till eftermiddagens program.

Lokal: OBS! Ny lokal! Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Google Maps

 

Program 

  • Allergisk rinit - Vanliga symtom, diagnostik, differentialdiagnostik och behandling. Egenvård eller boka patient till läkare?
  • Astma - Allergisk och icke-allergisk astma. Samband mellan rinit och astma. Nya läkemedel. Recept per telefon eller besök? 
  • Graviditet och amning - Riktlinjer för behandling om patienten är gravid eller ammar. 
  • Anafylaxi - Rekommendationer och rådgivning. 

 

Föreläsare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, Höllviken samt KAAK, Benita Björk och Ulrika Berg, astma/allergi/KOL sjuksköterskor, KAAK.  

Arrangeras av Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL (KAAK) i Region Skåne 

 

Kursinformation

Kostnad för deltagande är 750 kr/person exkl. moms inom Region Skåne. I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts till kaak@skane.se. Med reservation för avgiftsändring.

 

Frågor och avanmälan skickas till kaak@skane.se, tel 046-175608.

Anmäla er senast 21 mars genom att fylla i formuläret nedan. 

 

Anmälningsformulär Stängt