Här är du:

Spirometri: Tolkning

En eftermiddag som vänder sig till de som har genomgått Spirometrikörkortet.

Utbildningstillfället är till för personal som arbetar med spirometrier regelbundet, har aktuella kunskaper och baskunskaper i tolkning. Om det är mer än 5 år sedan du har gått Spirometrikörkortet och/eller inte arbetar med Spirometrier regelbundet rekommenderas det att man går om Spirometrikörkortet. 

 

När och var: Kursen hålls en gång om året, vanligtvis i början utav vårterminen i februari. Utbildningsort är Lundbild spirometrikörkort kursintyg

Målgrupp: Legitimerad personal som har gått kurs i spirometri och erhållit ett Spirometrikörkort, har aktuella baskunskaper i tolkning och regelbundet arbetar med spirometrier.

 

 

Syftet med seminariet är att ge fördjupad kunskap om

  • Spirometritolkning - Utifrån deltagarnas egna spirometrikurvor görs gemensamma tolkningar genom diskussion. 

Det är obligatoriskt att bidra med 1 spirometri inkl anamnes för tolkning! Skicka dem till kaak@skane.se senast en vecka innan kursstart.

 

Föreläsare är Ulrika Berg, astma, allergi, KOL-sjuksköterska, KAAK samt Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och Ann-Mari Orhberg, sjuksköterska, Näsets läkargrupp i Höllviken.