Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Sömnapné och arbets- & miljörelaterade sjukdomar

Unpublished

 

Temadag om sömnapné - en hjärtefråga och om arbets- & miljörelaterade sjukdomar med förebyggande åtgärder för en bättre hälsa hos personer med astma, allergi och KOL. Förmiddagens tema är sömnapné och eftermiddagen arbets- och miljömedicin.

Dagen har tyvärr blivit inställd.

 

Datum: tisdag 4 december 2018

Tid: kl. 10.15 - 11.30 förmiddagspasset om Sömnapné, och kl. 13.00 - 16.00 eftermiddagspasset om Miljömedicin

Lokal: Aulan C-Blocket, Entrégatan 7, Lund. Skånes universitetssjukhus 

Målgrupp: Personal som arbetar med patientgruppen astma, allergi och KOL inom primärvården och specialistvården. Riktar sig även till företagshälsovården.

 

Förmiddag om:

Sömnapné - en hjärtefråga

Sömnapné påverkar hjärtat. Att få igång andningen efter varje apné är mycket ansträngande för kroppen. Andningsuppehåll nattetid förknippas ofta med snarkning vilket också är ett vanligt symtom, men det är inte alla sömnapnoiker som snarkar. 

En obehandlad sömnapné innebär en ökad risk att utveckla bland annat högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar. Många patienter har sömnapné utan att veta om det.

Föreläsare: Yüksel Peker, överläkare, sömnspecialist, Lungkliniken, Lund, SUS.

 

Eftermiddag om:

Arbets- och miljörelaterade sjukdomar – att stärka förebyggande insatser

Många av dagens och morgondagens hälsoproblem är kopplade till faktorer i vår omgivande miljö; såväl på arbetet, i vårt boende och vår yttre miljö.

Arbets- och miljömedicin Syd:s (AMM Syd) arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och den yttre miljön. Förutom patientutredningar arbetar de förebyggande med kunskap om arbetsmiljöns och miljöns påverkan på vår hälsa.

13:00-13:45 
Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning kring ett patientfall; arbetsskadeförsäkring

Johan Andersson - socionom och Katrin Dierschke - specialistläkare, Arbets- och miljömedicin Syd, Lund
 
13:50-14:30 
Den yrkeshygieniska rollen i det preventiva arbetet
Malin Engfeldt - yrkeshygieniker
 
14:50-16:00 
Inomhusmiljöns påverkan på hälsan
Jonathan Loive - miljöhygieniker 

 

Kursinformation

Avgift: heldag 500 kr, kaffe med fika ingår under eftermiddagen. Lunch ingår inte.

För enskild föreläsningar: förmiddag om Sömnapné 200 kr eller eftermiddag om Arbets-/miljörelaterade sjukdomar 400 kr.

 

Sista anmälningsdag 20 nov.

Arrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL - KAAK

Vid frågor kontakta Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 

Anmälningsformuläret - Stängt