Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Luftvägsregistret 2018

Unpublished

 

Följ & utvärdera enhetens astma/KOL-vård - snabbt och effektivt

 

Via inregistrerade data i Luftvägsregistret får du snabbt överblick över enhetens patientpopulation. Det är lätt att utvärdera enhetens vårdinsatser och förfina vårdstrukturen utifrån patientpopulationens behov.

Luftvägsregistret

Att ha kontroll får betydelse för era patienter, enheter som känner till sina resultat och justerar insatsen efter behov har patienter som hanterar sin sjukdom bättre än genomsnittet. Patienterna får färre försämringsperioder och skattar sin livskvalitet högre.

 

Under den här dagen lär du dig mer om registrets funktioner och hur du använder indikatorstatistik för att få överblick över enhetens resultat, mäta kostnadseffektivitet och följsamhet till nationella riktlinjer.

 

Målgrupp: Informationen vänder sig till astma/KOL-teamet och verksamhetschefer.

 

Föreläsare:

  • Kerstin Sundell Bergström - Koordinator (ej 7 mars)
  • Lotta Ernström - Koordinator
  • Yvonne Sjöö - Koordinator 

Utbildningen innehåller:

•      Luftvägsregistret, nyheter 2018

•      Så använder du Luftvägsregistret, steg för steg, i mötet med patienten

•      Registret gör det enklare att ge rätt vård till rätt patient - direkt

•      Gemensamt fackspråk - en förutsättning för direktöverförda data

•      Statistik i realtid hjälper dig att fånga patientgrupper i riskzon

•      Indikatorstatistik över tid samt jämförelser med övriga landet. 

 

Tillfällen:

Kursen är genomförd! Vid intresse kontakta KAAK eller Luftvägsregistret. 

 

Anmälningsinformation:

Dagen är kostnadsfri. Det finns ett begränsat antal platser - först till kvarn gäller.

 

 Anmälan via e-post till: luftvagsregistret@registercentrum.se
Följande information behövs i din anmälan: o Namn o Mailadress o Befattning o Telefonnummer o Arbetsplats

Efter att du anmält dig får du en bekräftelse via e-post.

 

 

Välkomna!

Kerstin Fjällman Schärberg, Luftvägsregistret