Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

BHV inriktat

Unpublished

Allergi på BVC


Kunskapscentrum allergi, astma & KOL anordnar tillsammans med Kunskapscentrum barnhälsovård en halvdags fortbildning om allergier för BVC personal. Fortbildningen är fallbaserad och ämnen som berörs är födoämnesallergi, eksem och allergiprevention.

Föreläsare: Peter Meyer, överläkare, barnallergolog, Helsingborgs lasarett.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, BHV-läkare, Primärvårdsdietister
Kursen administreras av Kunskapscentrum barnhälsovård, anmälan via Utbildningskalendern på Vårdgivare Skåne hemsida.

Kursen är avslutad

Start: 2019-04-09
Tid: 13.00 - 16.30

Plats: Sal 4, Blocket, SUS Lund

 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/allergi-pa-bvc/