Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fortbildning

Unpublished
 
 
I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 
 
Vi samarbetar med universitet och högskolor för kompetensutveckling inom vård och omsorg. För Högskolan Kristianstads uppdragsutbildning föreläser KAAK inom spirometrikompetens för sjuksköterskor.