Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 
 

Kalender

27
Mar
Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL
Två dagar om astma och KOL inom primärvård
4
Apr
Spirometri Intro
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
4
Apr
Återträff sjuksköterskor
Återträff efter allergi, astma, KOL-kurs i Kristianstad
9
Apr
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 4
Två dagar om restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner inklusive TBC