Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fortbildning

Framöver kommer våra fortbildningar och anmälningar att publicerade i hemsidan Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.
 
I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller.