Här är du:

Intresseanmälan studie

 

Vid vår forskningsenhet pågår ett antal studier på nya läkemedel och nya principer för behandling av astma och vi behöver intresserade som kan tänka sig vara med. 

Du ges möjlighet att få en klinisk bedömning av din astma och din nuvarande behandling och kommer, om du anses passa in, erbjudas deltagande i någon av våra studier. En förutsättning för att kunna delta i en studie är att du någon gång fått astmaläkemedel på recept och att du är mellan 18-65 år.  Viss ersättning utgår. 

All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning GDPR. Andra lagar är Patient­datalagen (2008:355).

Lung- och allergiforskningen, Lund, Skånes Universitetssjukhus, Tel: 046-172267

Broschyr att skriva ut för att skicka in sitt intresse att delta i en studie. (PDF med fram och baksida)

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll i uppgifterna för din intresseanmälan till någon av våra studier.
Hälsotillstånd
Rökvanor
Om du inte har rökt, kan du hoppa över dessa frågorna.