Här är du:

Kompetenser för allergiteam i primärvården

Joanna Wallengren, överläkare och docent Hudkliniken, Lund Allergimottagningen, Skånes universitetssjukhus, har publicerat sin studie med titeln "Identification of core competencies for primary care of allergy patients using a modified Delphi technique" (Kompetenser för allergiteam i primärvården som är resultat av en Delphistudie).

Syftet med studien var att identifiera vilka kompetenser avseende kunskap, utredning, terapi och uppföljning bör finnas på vårdcentraler för att på bästa sätt ta hand om patienter med allergi. Det sekundära målet var att på basen av uppnådd konsensus definiera kursmål för en interprofessionell kurs för allergiteam i primärvården.

Läs hela studien här...