Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Forskning

Unpublished

Här finns kortare presentationer om forskning och rapporter inom allergologi.


Kerstin Romberg: ” Every Breath you take, every Move you make;  Studies on Asthma and Sport in Adolescent”

Två intressanta disputationer 

Huvudhandledare: professor Leif Bjermer, Fakultetsopponent: professor André Moreira, Porto, Ordförande vid disputationen: Professor Claes-Göran Löfdahl

Läs mer ...

Hampus Kiotseridis: The voice of the patient. Aspects of Patient reported outcomes in respiratory allergic disease, with special focus on health related quality of life”

Huvudhandledare: docent Alf Tunsäter, Fakultetsopponent: professor Karin Löderup Carlsen, Oslo, Ordförande vid disputationen: docent Morgan Andersson