Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Forskning

Här finns kortare presentationer om forskning och rapporter inom allergologi.

www.copsac.com Klinisk forskningsenhet om barnastma, University of Copenhagen

Två intressanta disputationer 

Kerstin Romberg: ” Every Breath you take, every Move you make;  Studies on Asthma and Sport in Adolescent”
Huvudhandledare: professor Leif Bjermer, Fakultetsopponent: professor André Moreira, Porto, Ordförande vid disputationen: Professor Claes-Göran Löfdahl

Läs mer ...

Hampus Kiotseridis: The voice of the patient. Aspects of Patient reported outcomes in respiratory allergic disease, with special focus on health related quality of life”

Huvudhandledare: docent Alf Tunsäter, Fakultetsopponent: professor Karin Löderup Carlsen, Oslo, Ordförande vid disputationen: docent Morgan Andersson