Här är du:

LURN Abstrakt inlämning 2019

Unpublished

Poster presentation

 

 

 

Skriv in, med max 250 ord, ett abstrakt för en poster som du önskar lämna in till LURN 2019.

Enter, with a maximum of 250 words, an abstract for a poster you wish to submit to LURN 2019.

 

 

 

Abstract - describe with 250 words