Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

LURN anmälan 2019

Unpublished
 

Välkommen att anmäla er till 16:de LURN mötet, 21-22 mars 2019

Welcome to register for the 16th meeting of the LURN -  See further down for registration in English 

 

I formuläret nederst på sidan kan ni anmäla er till LURN-mötet. Vi kommer såsom förra året att kunna erbjuda er olika möjligheter att delta på aktiviteterna under de två dagarna. Markera önskat alternativ 1 - 5 i svarsrutorna i formuläret nedan. Observera att alternativ 1 och 2 är "all inclusive" och skiljer sig åt enbart beroende på boendeform. Mer än ett av alternativ 3-5 kan fyllas i. Anmälan är bindande.

Alt. 1

Hela konferensen inkl lunch och trerätters middag, den 21-22 mars med övernattning i enkelrum

2 803 SEK  exkl moms (3 271 SEK  inkl moms)

Alt. 2

Hela konferensen inkl lunch och trerätters middag, den 21-22 mars med övernattning i dubbelrum

2 378 SEK  exkl moms (2 795 SEK inkl moms)

Alt. 3

Dagskonferens torsdag 21 mars med trerätters middag på kvällen

856 SEK  exkl moms (1 039 SEK inkl moms)

Alt. 4

Dagskonferens torsdag 21 mars utan middag på kvällen

454 SEK  exkl moms (569 SEK inkl moms)

Alt. 5

Dagskonferens fredag 22 mars med lunch

454 SEK  exkl moms (569 SEK inkl moms)

 

Konferensavgift tillkommer för privatanställda: 2 500 SEK/person inkl. moms (2 000 SEK/person exkl moms. 
Avgiften betalas till LURN Bankgiro: 5094-6243. Viktigt: Ange ditt Namn och LURN 2019 på inbetalningen. 

Anmälan av poster och muntlig presentation: Ange i formuläret om ni önskar presentera en poster, och fyll i abstrakt (max 250 ord). Några abstrakt kommer att väljas ut för muntlig presentation. Ange därför också om ni önskar muntlig presentation eller endast posterpresentation. Alla abstraktpresentatörer kan vinna pris. Mer detaljerad information kommer senare till de som anmäler sig för abstraktpresentation. Till formulär för abstraktinlämning.

Faktureringsadress: Ystad Saltsjöbad fakturerar till den adress och referens som ni anger under Fakturaadress. En avgift på 100 SEK per faktura tillkommer (en samlad faktura skickas för alla på samma fakturaadress).

SPA: Som gäst på Ystad Saltsjöbad har du tillgång till SPA-avdelningen, se deras hemsida www.ysb.se. Som konferensgäst får man 20 % rabatt vid bokad behandling under vistelsen.
Vill du boka tid går det bra att ringa direkt till SPA, 0411-136 33 eller skicka ett mail till spa@ysb.se.  

Logi natt före konferens: Det finns möjlighet att boka extra övernattning före konferensen (20/3) för 1490 SEK/person i enkelrum exkl moms (1663 SEK inkl moms) och 1065 SEK/person i delat dubbelrum exkl moms (1187 SEK inkl moms). Kontakta i så fall Anna-Karin.Larsson_Callerfelt@med.lu.se

Sista anmälningsdag: 7 februari 2019!

Antalet deltagare är begränsat till 120. Därefter har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot fler deltagare. Man kan registrera sig för konferensen och registrera abstrakt vid olika tillfällen, men senast 7/2 gäller för båda.

Vid frågor om anmälan kontakta Ellen Tufvesson (Ellen.Tufvesson@med.lu.se).

 

 Information in English 

The 16th LURN meeting, Ystad Saltsjöbad, Sweden, March 21-22, 2019

As in previous years, we are offering different options to participate in the conference. We would like you to indicate in the registration form which of the five options below you prefer. Options 1 and 2 are all-inclusive and differ solely in terms of accommodation. More than one of alternative 3-5 can be registered. Registration is binding.

1

Two-day conference including lunch and a three-course dinner, March 21-22, accommodation in a single room 

2 803 SEK excl. tax (3 271 SEK incl. tax)

2

Two-day conference including lunch and a three-course dinner, March 21-22, accommodation in a double room

2 378 SEK excl. tax (2 795 SEK incl. tax)

3

One-day conference (Thurs, March 21) including three-course dinner      

856 SEK excl. tax (1 039 SEK incl. tax)

4

One-day conference (Thurs, March 21) excluding dinner

454 SEK excl. tax (569 SEK incl. tax)

5

One-day conference (Fri, Marsch 22) including lunch

454 SEK excl. tax (569 incl. tax)

Private sector participants are required to pay a conference surcharge of 2 500 SEK/person incl. tax (2 000 SEK/person excl. tax).
All fees are payable to LURN Bankgiro: 5094-6243. Important: Please include your Name and the code "LURN 2019",

Registration of poster and oral presentation: Please enter in the form if you wish to present a poster and fill in an abstract (max 250 words). Some abstracts will be selected for oral presentations. Therefore, also indicate in the registration form if you prefer an oral presentation or a poster presentation only. All abstract presenters are eligible to win a prize. More detailed information will be available later to those who register for abstract presentation. To abstract submission form.

Invoice address: Ystad Saltsjöbad will invoice you at the address you provide in the registration form. A fee of 100 SEK per invoice is added (one invoice will be sent to all participants within the same invoice address).

SPA: As a guest at Ystad Saltsjöbad you will have access to the spa. Please visit their homepage (www.ysb.se) or call +46 (0)411-136 33 to book a treatment. As a conference guest you will get 20 % discount if you book a SPA treatment.

Additional night prior to the conference: It is possible to book an extra night before the conference (20/3) for 1490 SEK/person in a single room excl tax (1187 SEK incl tax) and 1065 SEK/person in duble room excl tax (1187 SEK incl tax). Then contact: Anna-Karin.Larsson_Callerfelt@med.lu.se

Registration deadline: 7th of February 2019!

The number of delegates is limited to 120. Unfortunately, we are not able to accept further registrations. It is possible to register for the conference and to submit an abstract at different occasion, but registration deadline and abstract are 7th of February 2019.

For questions regarding your registration, please contact Ellen Tufvesson (Ellen.Tufvesson@med.lu.se)

 

 Anmälningsformulär / Registration form - CLOSED