Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

LURN

LURN är förkortning av Lunds Respiratoriska Nätverk. Det är en förening som ska främja forskning inom luftvägsområdet och bidra till kunskapsutbyte och samarbete bland kollegor inom landets södra sjukvårdsregion. 

LURN ska arbeta för att stärka luftvägsforskningens ställning i Södra sjukvårdsregion genom att:

  • vara ett forum för kunskapsutbyte inom området luftvägssjukdomar
  • verka för att lungforskningens intresse tillvaratas lokalt och nationellt
  • arbeta för att unga forskare ska få verka i en translationell miljö mellan basalmedicin och klinisk forskning
  • bidra till att lungmedicinska forskningsresultat kommuniceras till allmänheten
  • bidra till ett stärkt samarbete mellan Malmö, Lund och läkemedelsindustrin.  

LURN är ett nätverk

LURN har existerat sedan 2005 och blev konstituerad som intresseförening i mars 2010.

Medlemskapet är aktivt då det är medlemmarna som med egna erfarenheter deltar i kunskapsutbyte i föreningen, vilket främjar föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till verksam person inom Södra sjukvårdsregionen som arbetar eller har arbetat med luftvägsforskning eller annat angränsande forskningsområde.      

In English: LURN (Lund Respiratory Network) annual retreat is a 2-day gathering of researchers interested in all types of pulmonary diseases. Both clinicians and pre-clinical scientists attend, in addition to employees of the pharmaceutical industry. The program includes plenty of time for discussions and questions.

 

Next meeting will be April 16th -17th, 2020

Till LURNs hemsida / To LURN's homepage:  www.lurn.lu.se

Ystad strand