Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Tidigare ALLISS möten

Unpublished

ALLISS årsmöte fredag 25 oktober 2019 i Lund

09.30 – 09.45

Välkommen och introduktion av dagens program
Hampus Kiotseridis, ordförande ALLISS och Leif Bjermer, vetenskaplig sekreterare

09.45 – 10.45
Det finska allergiprogrammet (The importance of micro diversity in health and disease, with special focus on asthma and allergy)
Tari Haahtela, University of Helsinki, Finland

10.45 – 11.15
Bensträckarpaus, utställning

11.15 – 12.00

Allergiprevention hos barn
Emma Adlercreutz, barnläkare/barnallergolog, Lund, SUS

ALLISS årsmöte
Rapport från KAAK - Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
Alf Tunsäter, docent, Enhet lung- och allergiforskning och KAAK

Allergologin – Blicken mot framtiden med erfarenheter ur historien
Peter Meyer, barnläkare/barnallergolog, Lund, Helsingborg

Filaggrin och dess betydelse för allergiutveckling i allmänhet och atopisk dermatit i synnerhet

Maria Bradley, universitetslektor/överläkare, Karolinska Institutet

15.30 –
Uppsummering – Hampus Kiotseridis

 

Vårmötet i Båstad 24 maj

Dagen började med introduktion av Hampus Kiotseridis, ordförande ALLISS och Morgan Andersson, moderator


Båstad 2018Naturlig toleransutveckling samt mekanismer vid AIT och OIT
Corrado Cilio, professor barnkliniken Lund SUS

SFFA:s AIT riktlinjer och regional tillämpning
Therese Sterner, Allergikonsult Skåne och Ann Hammarlund, öl, Ängelholms sjukhus

Aluminiumallergi
Ingrid Siemund, öl, Hudmottagning Lund, SUS

Airsonett – Nya rön och klinisk tillämpning 
Leif Bjermer, professor, Lung- och allergi SUS


Biologiska läkemedel vid polypos
Cecilia Ahlström Emanuelsson, öl, ÖNH kliniken, SUS

Födoämnesöverkänslighet - inbillning eller verklighet?
Ulf Bengtsson, docent, Sahlgrenska Akademin

 

2018 Höstmöte med årsmöte den 26 oktober i Lund

Hosta och nya läkemedel var höstens tema. Hosta med inriktning på mekanismerna bakom, nya behandlingar, differentialdiagnostik och utredning. Från Belfast i Northern Ireland kom professor Lorcan McGarvey och höll ett intressant föredrag om ”Cough and mechanisms and new (future) treatments modalities. Hur hosta kan utredas och behandlas hos barn kompletterade barnallergolog, SUS, Helga Elidottir oss om.

Biologiska läkemedel vid luftvägssjukdom och hudsjukdom - om var går gränsen för våra nya läkemedel? 

Leif Bjermer, prof., Sektion lung- och allergisjukdomar, SUS 

Biologiska läkemedel vid hudsjukdomar - Nya möjligheter vid eksem

Andreas Sonesson, öl., Hudmottagning Lund, SUS

 

 
 

2018 Vårmöte 25 maj i Båstad

Båstad bjöd på ett allsidigt program där förmiddagen tog upp läkare och sjuksköterskors bemötande för att nå bra patientrelationer. Lungmedicinare Lars Olof Larsson från Karolinska Universitetssjukhuset berättade om Att förstå och nå – om möten om hälsa i ett mångkulturellt samhälle, vilket gav många insikter. Från Kunskapscentrum talade Alf Tunsäter om adherence och följsamhet vid SLIT, därefter berättade sjuksystrarna Eva Hjertsson och Angelica Lindberg om sina erfarenheter av följsamhet och effekt av behandling i den kliniska vardagen vid Allergimottagningen samt ÖNH i Lund.

Eftermiddagens föreläsare, alla från SUS, var specialistläkare Jens Richter vid Lung- och allergikliniken som tog upp trångboddhet ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, specialistläkare Lisa Alenmyr vid Hudkliniken talade om Urticaria hos barn och avslutningsvis fick vi höra det senaste om Eosinofil otit från docent Ulla Westin på ÖNH.

Båstads ALLISS möte 2018

 

 

 

 

Höstmötet med årsmöte hölls 20 oktober 2017 i Lund

ALLISS föreläsare 2017ALLISS föreläsare 2017ALLISS föreläsare 2017ALLISS föreläsare 2017ALLISS på Grand Hotel hade som brukligt bjudit in intressanta föreläsare från Sveriges avlånga land och även från grannstaden Köpenhamn.

Från Stockholm föreläste Marit Westman, specialistläkare, ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, från Göteborg; Göran Wennergren, seniorprofessor vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, från Umeå Anna Winberg, barnallergolog vid Norrlands Universitetssjukhus och från Danmark kom Hans Bisgaard, professor of Pediatrics at the University of Copenhagen.

Alla för att tala om dagens tema; barn och ungdomar med fokus på prevention, allergiutveckling, födoämnesallergi, rinit och rinosinuit. På Grand Hotel i Lund och samlade omkring 95 deltagare. 

Program (PDF)

 

Våren i Båstad 19 maj 2017

ALLISS i Båstad 2017Våren 2017 har ALLISS tagit över värdskapet för de tidigare Båstad dagarna och vi hoppas Hotell Skansen kommer att bli en framtida mötesplats för alla allergiintresserade.

Vad kan inte vara en finare inledning på Båstad-vårmötet om inte en intressant resumé om 50 år sedan upptäckten av IgE av självaste SGO Johansson, professor emeritus i klinisk immunologi.

Därefter redogjorde allergolog Maria Håkansson från Helsingborgs Lasarett, om ett viktigt inslag i vårdpersonalens arbete, nämligen ”Astmabehandling och när det inte går som man tänkt”. Theo Gülen, allergolog från Karolinska Universitetssjukhuset kom flygande ner till oss för att svara på frågan ”Mastocytos - när misstänka och vad göra?”.

Resten av eftermiddagen fylldes av skånska föreläsare - så som astma- och allergisjuksköterska Therese Sterner med nytt från ABISS-studien om ”Allergiska besvär hos ungdomar och Hur ser det ut idag?”.

”Kulturkrockar i vården. Vad kan gå fel och vad kan vi göra bättre?” blev en lärorik insikt i olika kulturer och möten med vården som hölls av Ingela Olsson, föreläsare och författare inom området.

Sist ut en lättsam diskussion om olika patientfall med Morgan Andersson, ÖNH, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Program (som PDF)

 

2016 års höst- och årsmöte 21 oktober i Lund

Detta år hade vi intressanta föreläsare som belyste vitt skilda områden som immunopatologi, miljöpreventiva åtgärder och kvalsterallergi samt nytt om pollenspridning och webb-applikationer.

Professor Natalija Novak från Dep. of Dermatology and Allergy, University of Bonn, kom till oss i Lund och föreläste i ämnet Immunopatologi vid allergisk sensibilisering och desensibilisering. Därefter hölls en alltid aktuell dragning om "Kvalsterallergi i klinisk praxis" av överläkare George Grantson, Allergimottagningen, Hallands Sjukhus Varberg. 

Monitorering av effekt vid immunterapi - Hans-Jürgen Hoffmann, prof., Lungemedicinsk avd., Aarhus Univ, Danmark

eHälsa - en framtidsvision - Magnus Tägil, adj. professor ortopedi, Handkirurgiska klin, Malmö, SUS

Nytt om pollenspridning och monitorering - Åslög Dahl, fil. dr., ansv för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs Univ.

Koll på Pollen - app utvecklad för KAAK - Johanna Petersson, webbutvecklare

Program 2016 som PDF

 

2015 års höst- och årsmöte 23 oktober Lund

Förelsare ALLISS 2015Hampus Kiotseridis valdes till ordförandeposten och till vetenskaplig sekreterare valdes Leif Bjermer. Tema för det avslutade mötet var Från luktsinne till centralt organ vid allergologisk och inflammatorisk sjukdom.

Olfaction – Lukten visar vägen - Ebba Hedén Blomqvist

Näsan i diagnostikens tjänst - Lennart Wetterholm

Local allergy in the nose - new challenges? Paloma Campo

Chronic Rhinosinusitis - Systemic inflammation and treatment - Claus Bachert

 
 
 
 

2014 års höstmöte med årsmöte den 24 oktober

Steven Nordin och Mats LekanderÅrsmötet hölls på Grand Hotel i Lund och samlade ett 80-tal allergiintresserade från Södra sjukvårdsregionen. Årets tema var psykoneuro­immunologi och deltagarna fick ta del av en spännande forskning om vår psykologi och vårt immunsystem.

Mötet gästades av Manfred Schedlowski från Institutet för Medicinsk psykologi och Behavioral immunobiology i Duisburg-Essen i Tyskland, Mats Lekander, professor och enhetschef för Psykoneuroimmunologi vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och från Umeå universitet kom Steven Nordin, professor vid Institutionen för psykologi. De tre redogjorde för vad vi idag vet om samspelet mellan hjärnan och immunsystemet. Det kan till exempel handla om effekterna på immunsystemet av stress eller otillräcklig sömn och om miljööverkänslighet eller sjuka-hus-syndromet.

Manfred Schedlowski

Manfred Schedlowski har studerat samspelet mellan hjärnan och det perifera immunsystemet och då särskilt om placeboeffekten. Han redogjorde för ett State of Art inom området.

Dagen avslutades med nyttig kunskap om praktisk dermatologi med Åke Svensson.

Några handouts på mötet:

Miljööverkänslighet – Specifik entitet? - Steven Nordin Handout som PDF

Praktisk dermatologi - Åke Svensson Handout som PDF

Program (PDF 2014)

 

2013 års höstmöte med årsmöte den 25 oktober på Grand Hotel

Talare hösten 2013 ALLISSTemat för dagen var: Icke-farmakologisk prevention och behandling av allergi, med speciellt fokus på jordnötter

Gästföreläsare var Dr. Victor Turcanu från St Thomas’ Hospital, London, som tillsammans med Gideon Lack är involverad i ett spännande projekt med jordnötsallergi och tidig prevention för att förhindra utvecklingen av jordnötsallergi hos barn. Han presenterade en studie som visar på en stor skillnad mellan Israel och U.K., där barn från Israel sällan får jordnötsallergi trots stort intag i barndomen. Här kommer man in på oral kontra kutan sensibilisering och vad som kan göras i tidiga barnaår. 

Sören Wille kompletterade studien från Storbritannien med sina erfarenheter av nötallergi från svenskt perspektiv och med en modell han har med flygplanssimulering för jordnötsallergiker.

Dessutom fick vi kunskap inom områden såsom intralymfatisk immunterapi med JM Malling från Danmark och uppdatering i anafylaxi med Lars Gottberg från Uppsala. 

Som en frisk avslutning på dagen föreläste Dr. Hilary Pinnock om hur de i U.K. hanterar astma, KOL och allergipatienter inom primärvården. Hilary Pinnock är en uppskattad föreläsare och primärvårdsläkare vid University of Edinburgh. Hon är särskilt intresserad av hur man på bästa sätt kan ta hand om människor med respiratoriska sjukdomar inom allmänmedicin. Några studier som hon har deltagit i gäller telefonsamråd, som ett smidigt sätt att följa upp sina patienter, eller försök att använda mobiltelefoner för att övervaka astma.

Program 2013 som PDF

 

Vårmöte 2013 i Hässleholm

Vårens möte hölls den 26 april på Hässleholm Kulturhus. Tema för dagen var "Fukt, mögel och kvalster - Hälsopåverkan!"       

Åhörarna fick ta del av några intressanta föreläsningar och om mögeldiskussioner med Lennart Larsson, professor, Medicinsk mikrobiologi, Institutionen för Laboratoriemedicin i Lund om Byggnaders mikrobiologi och hälsoeffekter. En inblick  i från Nya Zeeland gav oss Jens Richter, leg.läkare,

Allergikonsulenterna Birgitta Lagercrantz, Barn- och ungdomskliniken, Växjö och Therese Sterner, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, SUS berättade om sina hembesök och hur kan allergikonsulenten hjälpa patienten. 
Lunds universitet som presenterade sina resultat från forskning av insatser i inomhusmiljön på Nya Zeeland, och även lite från Australien fick vi höra med Morgan Andersson, docent, Öron- näs-halskliniken, SUS om Kvalsterallergi – Var tionde är drabbad. 

Vad gör Miljöförvaltningen vid problem med inomhusmiljön?  Svar på detta gav Gunnel Emenius, Med dr., Miljöinspektör, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm. Dagen avslutades med kunskap om Partikelhalt och astma - Kristina Jakobsson, docent, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Labmedicin Skåne

Bild på föreläsare på ALLISS 2012

ALLISS höstmöte med årsmöte hölls i Lund den 26 oktober 2012

Tema för höstens möte var samarbetet mellan primärvård och allergispecialistvård. Dagen innehöll föredrag om bra astma/allergi/KOL-mottagning och om gränssnitt mellan allmänmedicin och specialistvård för barn- och ungdomar med allergi. Inbjuden gästföreläsare var Dermot Ryan från International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) och han delade med sig av sina erfarenheter från primärvården i Storbritannien.

Kristina Jakobsson, som är verksamhetschef för Avdelningen för arbets- och miljömedicin, berättade om deras undersökning om barns hälsa när fukt- och mögelskador i lägenheter saneras i Herrgården/Rosengård. Det är ett projekt som Arbets- och miljömedicin vid Labmedicin Skåne bedriver i samarbete med Primärvården Skåne, Barnhälsovården, Skånes universitetssjukhus och Malmö miljöförvaltning.

Dessutom behandlades områden som allergologisk diagnostik med Jesper Bengtsson, Labmedicin Skåne samt rekombinantdiagnostik med Magnus Borres från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Program höst 2012, PDF

 

2012 års vårmöte 13 april MalmöCelestePorsbjerg, MeltemDuzakin, Sonja Werner och Sven Björnsson

Plats: Lilla aulan, Ingång 59, Skåne universitetssjukhus, Malmö, vid Carl Gustafs väg

Sven Björnsson, från Labmedicin Skåne berättade om basofilaktivering med flödescytometri vid diagnos av bi- och getingallergi. Från Bispebjerg Hospital i Danmark kom Celeste Porsbjerg och föreläste om astmadiagnoser med fokus på provokationstester och avslutningsvis fick Sonja Werner introducera oss i senaste nytt om utredning av kontrastmedelreaktioner. Vi tackar Meltem Düzakin som varit med att arrangera programet.

Program våren 2012 som PDF

 

Gunilla Petersson och Mika Mäkilä

2011 års höstmöte med årsmöte den 27 oktober på Grand Hotel i Lund

Från Danmark kom Hans-Jörgen Malling och kunde lotsa oss igenom 100 år med ASIT behandling (allergen specifik immunterapi). Därefter tog Mika Mäkelä från Finland över scenen på Grand Hotel och föreläste om immunterapibehandling av barn med födoämnesallergier.

Leif Bjermer gav oss exempel på praktisk användning av astma/allergi kontroll test - ACT- och XCT-enkäter i vården. ABISS är en förkortning av ”Allergibarn i södra sjukvårdsområdet” vilket är ett kommande forskningsprojekt med Hampus Kiotseridis. Dagen avslutades med insikter i inhalationsbehandling vid KOL och astma med Gunilla Petersson.

Program hösten 2011 som PDF

 

Gunilla Lindström, Birgitta Lagercrantz, Helene AxforsOlsson, TheoBulen och Sanna Kjellberg

 

2011 års vårmöte 29 april i Växjö

Gunilla Lindström och Birgitta Lagercrantz hälsade oss välkomna till ALLISS dagen i Växjö som hölls på PM & Vänners konferensvåning.

Vi lyssnade på erfarenheter om födoämnesprovokationer från Växjös barnallergimottagning från Helene Axfors Olsson och om nästäppa från ett småländskt perspektiv med Max Jessen och Helle Thulesius.

Theo Gulen gav oss kunskap om "Anafylaxi och Mastocytos" och dagen avslutades av Sanna Kjellberg som presenterade en studie om de små luftvägarnas betydelse vid astma hos barn.

Allergisamordnare presenterar sitt arbete i Södra Sjukvårdsregionen under egen rubrik.

Program våren 2011 som PDF

 

 

Emily Swindle

2010 års höstmöte hölls den 22 oktober på Grand Hotel i Lund

Huvudpunkterna under dagen var:

Vad innebär en störd membranbarriär - från huden till luftvägarna? Emily Swindle, Postdoctoral Research Fellow från University of Southampton, föreläste om sina studier tillsammans med Donna Davies (Membrane-epithelial dysfunction and asthma development). 

Hudkliniken svarade i övrigt för huvuddelen av programmet, med föreläsare som Ann Pontén om kontaktallergi och eksem orsakade av gummihandskar, Cecilia Svedman om guldallergi, Eva Netterlid om hyposensibilisering och aluminiumallergi samt Åke Svensson om några risk- och friskfaktorer vid atopisk dermatit.

Kerstin Romberg pratade om nytt sätt att mäta inflammation med Xhalo samt temperatur mätning av utandningsluften ett mått på sjukdomsaktivitet.

Program hösten 2010 som PDF

 

 

2010 års vårmöte 28 april i Glashuset i Hässleholm

Inbjudna talare på vårmötet var:

  • Kristina Georgiev - Adolescens medicin och Hässleholms exempel
  • Kristina Berg-Kelly -Adolescens medicin
  • Inga-Lisa Sjölin - SLIT, hur har det fungerat? Diskussion
  • SGO Johansson - IgE och allergi
  • Åke Svensson - Rapport från Medicinska rådet
  • Alf Tunsäter - Rapport från AKC (Allergikompetenscentrum)

Mötet genomfördes med stöd av ALK, AstraZeneca och MSD.

 

2009 års höstmöte hölls på Hotell Lundia den 29 oktober

Föreläsare var bland annat David Price från England, Kajsa Hugosson från TLV och Mats Holmström.