Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Nätverksträffar astma/allergi/KOL

 

 Hösten 2017

Nätverksträffarna startade 2010 och sker minst en gång per år för vårdpersonal som arbetar med allergi, astma och KOL. Programmet riktar sig främst till sjuksköterskor men även undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister är välkomna. För intresserade läkare finns en separat nätverksträff.

Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området. Träffarna ger även möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter.

 

5 oktober 2017

Tid: 08.30-16.15.

Plats: Malmö Arena Hotel (Best Western), Malmö. Det ligger ca 150 m från tågstationen Malmö Hylle på adressen Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö.

 

Program

 • Hur kan vi arbeta smartare med:  
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KO

  • Interprofessionell samverkan SKL

  • Luftvägsregistret

 • Hur kan vi använda behandlingsstöd och regionala riktlinjer? 
   
 • eHälsa - Presentation av ett spännande projekt som utarbetas för att skapa nya möjligheter inom KOL-sjukvården i Region Skåne. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan förutsättningar skapas för att förbättra kvaliteten och använda resurserna mer effektivt. För astma/KOL sjuksköterskor kan E-hälsa medföra en rad positiva möjligheter i det dagliga arbetet på specialmottagningen.

Programmet är uppbyggt för att skapa en interaktiv dag med många möjligheter till diskussion och nätverkande enligt önskemål från tidigare nätverksträffar.

 

Föreläsnngar som PDF

Riktlinjer, SKL, E-hälsa - Birgitta Jagorstrand

Socialstyrelsen - Ulrika Berg

Certifiering i Region Skåne - Benita Björk

Luftvägsregistret - Benita Björk

 

Hemsidor vi hänvisat till

KOL– Min behandlingsplan  (länk öppnas på SKL:s hemsida för webbutik)

Användarmanual för KOL behandlingsplan  (till SKL hemsida där PDF laddas ner)

 

Skaraborgs Sjukhus Skövde har gjort flera videofilmer till patient KOLinfo.vgregion.se (skriv inte www före)

Stenciler http://www.barnallergisektionen.se/

Länk till Socialstyrelsens hemsida med Sök i riktlinjerna

 

Kostnad för deltagare är 900 kr/person exkl. moms, i priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det innan den 25 september 2017. 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Birgitta Jagorstrand, birgitta.jagorstrand@med.lu.se, 0768-87 08 94. För övrig information och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09. Avanmälan kan även skickas till kaak@skane.se

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR - Stängt