Här är du:

Nyhetsbrev - juli 2017

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från Kunskapscentrum
Allergi, Astma & KOL

Höstens fortbildning

Höstens fortbildningar hos KAAK kan du smidigt söka i Utbildningskalendern. De är taggade under kategorier som Allergi, Andningsorgan samt Öron-näsa-hals. Utbildningskalendern finns på hemsidan Vårdgivare Skåne.

Till Utbildningskalendern

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Vi börjar hösten med ny kursstart den 5-6 september för vår åttadagars fortbildning för specialister i allmänmedicin och ST-läkare.

Fortbildningen omfattar fyra delkurser på vardera två dagar. Första delkursen har rubrik KOL i primärvården. Delkurs två blir den 7-8 november om astma och allergisk rinokonjunktivit.

I januari 2018 fortsätter kursen med två dagar om allergier, hudsjukdomar och miljömedicin. Avlutande delkurs fyra blir ett uppsamlingsheat om restriktiva lungsjukdomar.

Läs mer ...

 

Före körkort - förberedande kurs

Den 14 september har KAAK en eftermiddag för er som har lite eller ingen erfarenhet om spirometri, inför kursen Spirometrikörkortet.

Läs mer ... 

 

Spirometrikörkortet

Det är inplanerat två tillfällen för Spirometrikörkortet under hösten med första datum 19-20 september, andra tillfället blir 16-17 november.

Eftersom kursen är populär gäller först till kvarn för att få plats.

Läs mer ... 

 

Att ständigt förbättra

KAAK tillsammans med Enheten för strategisk kvalitetsutveckling planerar ett förbättringsprogram för icke-certifierade astma, allergi, KOL-mottagningar. Vi kommer med mer information under hösten.

 

Riktlinjer för AIT

Nu finns regionala riktlinjer för allergen immunterapi (AIT) publicerade under Vårdriktlinjer på Vårdgivare Skåne. Nuvarande kunskap säger att det finns betydande hälsomässiga vinster att göra för den enskilde om AIT behandling kan ges.

KAAK har därför haft uppdraget att ta fram en regional riktlinje för utredning, behandling och uppföljning av immunterapi i Region Skåne.

Läs mer på Vårdgivare Skåne

 

Nätverksträff

Det blir en gemensam nätverksträff den 5 oktober i Malmö för sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och undersköterskor.

Ämnen för dagen blir presentation av nyheter och nya dokument från SKL gällande astma, allergi, KOL-mottagningar. Dessutom lite om eHälsa inom astma och KOL området.

Läs mer...

 

Ny utbildning med högskolepoäng

I början av 2018 startar en högskoleutbildning på 7,5 hp i vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet.

Det är en uppdragsutbildning som är framtagen tillsammans med Lunds universitet och KAAK. Mer information och kursstart kommer.
 

Kunskapsbladen

Våra kunskapsblad uppdateras, bland annat efter de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. Vi tar gärna emot synpunkter eller tips på nya ämnen för kortfattad information anpassade till ett A4 blad.

Läs mer ...

 

Allergi för intresserade

ALLISS är en intresseförening för personal i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland. Nästa möte hållas i Lund den 20 oktober.

Läs mer ...

Juli 2017

KAAK


Prenumerera  Avprenumerera  

Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
En del av Region Skåne
Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund

www.kaak.se | Vardgivare.Skane.se