Här är du:

Nyhetsbrev - november 2016

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från Kunskapscentrum
Allergi, Astma & KOL

Nytt på hemsidan

Efter vår namnändring till ett Kunskapscentrum har även hemsidan fått ny adress. Tidigare förkortning AKC blir nu KAAK. På www.kaak.se kan ni följa vad som händer och se våra olika fortbildningar. De finns även på hemsidan Vårdgivare Skåne i Utbildningskalendern.

 

Kunskapsbladen

Flera av våra kunskapsblad har nu uppdaterats. Gå gärna in och läs om Spirometri och PEF som nu har en egen flik.

Läs mer ...

 

Specialistvården

KAAK har under året gjort en inventering över vilken behandling för allergiker som finns på specialistenheter i Region Skåne. Under meny "För professionen" kan du läsa mer om översikten.

Läs mer...

 

För läkare och ST-läkare inom primärvård

År 2017 startar med den tredje delkursen, den 24-25 januari, om födoämnesallergi, hudsjukdomar, miljö- och arbetsmedicin. Den avslutande, fjärde delkursen hålls på nytt datum den 3-4 maj.

Tidigare deltagare som missat någon av delkurserna har möjlighet att anmäla sig.

Läs mer ...

 

Före körkort - förberedande

Den 2 februari startar en förberedande kurs för vårdpersonal som har små eller inga kunskaper om spirometri.

Kursen ska ge en praktisk grund för att senare kunna gå kursen Spirometrikörkortet.

Läs mer ... 

 

Spirometri PLUS

Fortbildningen "Spirometriuppföljning och tolkning" blir en eftermiddag den 7 februari om utvidgad utredning med NO, provokationstester och tolkning.

Ett utökat program som vi kallar Plus för dem som redan har ett Spirometrikörkort.

Läs mer...

 

Spirometrikörkortet

Det kommer två kurstillfällen för körkortsutbildning under våren med första datum 28 februari-1 mars.

Läs mer ... 

 

Luftvägsregistret - LVR

Den 8 december samt 9 februari hålls en halvdag för alla som registrerar i LVR. Registrering är ett av kraven för en certifierad astma, allergi och KOL mottagning inom Hälsoval Skåne.

Läs mer ...

Certifiering 2017 av mottagningar

Certifiering inom Hälsoval Skåne innebär att vårdcentralens astma, allergi och KOL-mottagning erbjuder ett kvalitetssäkrat omhändertagande med kvalificerad personal. KAAK börjar vid årsskiftet att gå igenom certifieringen av enheterna.

Läs mer...

 

4 datum och 4 orter - om nya nationella riktlinjer

Ni har kanske redan anmält er till något av de fyra tillfällena med information om: Socialstyrelsens nationella riktlinjer, nya kriterier inom primärvård, interprofessionell samverkan, Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

På eftermiddagen blir det diskussion med workshop kring det praktiska arbetet med de nya riktlinjerna.

Läs mer ...

 

Två dagar för fysioterapeuter

Bland föreläsarna finns även i år Margareta Emtner från Uppsala. Boka in den 22-23 mars i Malmö. Program kommer snart på hemsidan.

Läs mer ...

 

Allergi & Astmadagen

Den 28 mars återkommer vår halvdagskurs med aktuell kunskap inför pollensäsongen. Förmiddagen innehåller allmän kunskap för dem som arbetar med telefonrådgivning och triage och även för BHV personal.

Eftermiddagen riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom primärvård. Det blir gemensam lunch för båda grupperna.

Läs mer...

 

Nätverksträff för omvårdnad

KAAK kommer att hålla två träffar i vår för nätverksgruppen. Det blir i Hässleholm den 25 april och därefter med samma program i Malmö den 27 april. Tema är hudproblematik, intolerans och födoämnesallergier.

Dessa träffar vänder sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter eller undersköterskor. Nytt för i år är att det finns möjlighet för personal från Blekinge att anmäla sig.

Läs mer...

 

ALLISS för intresserade

Är du intresserad av allergi, lyssna på bra föreläsare och nätverka? Intresseförening ALLISS är för personal i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland. Nästa möte kommer att hållas i Båstad den 19 maj.

Läs mer ...

November 2016

KAAK


Prenumerera  Avprenumerera  

Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
En del av Region Skåne
Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund

www.kaak.se | Vardgivare.Skane.se