Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Vård vid lungsjukdomar och allergiska tillstånd 2016

Kursen är tyvärr inställd på grund av för få deltagare.
Om du är intresserad av att gå kursen under 2017 kontakta Sissela Silvmarker på sissela.silvmarker@skane.se
Primärvården får ett allt större ansvar för vården av patienter med olika lungsjukdomar. Prevalensen för en del av dessa sjukdomar ökar och ett strukturerat omhändertagande med goda kunskaper underlättar och förbättrar vården för patienterna.

Syftet med kursen "Vård vid lungsjukdomar och allergiska tillstånd" är att erbjuda en fördjupad specialkompetens inom lungsjukdomar och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten.

Målgrupp är sjuksköterskor, dietister, fysio- och arbetsterapeuter inom primärvården

Förkunskaper: bör ha högskoleutbildning, 15 poäng, inom astma, allergi och KOL eller för sjukgymnaster jämförbar högskoleutbildning. 

 

Plats: KAAKs konferensrum, Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund (Skånes universitetssjukhus)

Tid: Kl. 8.30 -16.00

Datum: 21-22 september, 26-27 oktober, 23-24 november och 14-15 december 2016 

Kursperioden är uppdelad på fyra tillfällen med två dagarspass, vilket ger totalt åtta kursdagar. Det går bra att gå enstaka kurstillfällen. Vid närvaro på samtliga kurstillfällen utfärdas ett intyg. Har du gått kursen under 2015 kan du komplettera  med enstaka tillfällen för att få ditt intyg. Kursen kallades tidigare "Vård vid allergi, astma, KOL & övriga lungsjukomar".

Här kan du se programmet för 2016

 

Anmälningsinformation

Kostnad för kursdeltagare inom Region Skåne är 900 kr per dag och för ett kurstillfälle blir det 1800 kr (totalt för åtta kursdagar: 7 200 kr). För deltagare utanför Region Skåne tillkommer en administrativ kostnad på 200 kr mer per dag + moms. Lunch samt för- och eftermiddags kaffe ingår under dagarna. Kursen genererar målrelaterad ersättning för vårdenheter inom Hälsoval Skåne.

 

Anmäla er genom att fylla i nedanstående formulär, ange önskat datum. En bekräftelse på att ni fått plats kommer några dagar senare. Anmälan är öppen tills kursen är fullsatt. Max 24 platser, först till kvar gäller!

 

Arrangör Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK), Lund. Kursansvarig Birgitta Jagorstrand.

 

Information och frågor om anmälan kontakta Sissela Silvmarker sissela.silvmarker@skane.se, 046-17 56 09.

För frågor om kursupplägg kontakta Birgitta Jagorstrand, birgitta.jagorstrand@med.lu.se, 0768-87 08 94.

 

Välkomna!

Birgitta Jagorstrand

Anmälningsformulär