Här är du:

Lund 9 - 10 oktober 2018

Körkort i spirometriSpirometrikörkortet

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team

 

 

Datum: 9 - 10 oktober 2018

Dag 1: kl. 9.00 – 16.30

Dag 2: kl. 8:30 – 16.00

Lokal: konferensrummet hos Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund - Skånes universitetssjukhus (SUS). Länk till kartor på SUS hemsida.

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. 

 

Mål för utbildningsdagarna finns under fliken Spirometrikörkort på vår hemsida.

 

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

 

Målgrupp är hela astma, allergi och KOL-teamet! Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Ytterligare personer i teamet, som till exempel sjukgymnast och undersköterska, är även välkomna. Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap: "Förberedande kurs om spirometri".

 

Kursledare är är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Ulrika Berg och Benita Björk, sjuksköterskor inom astma, allergi, KOL, vilka har gått handledarutbildning inom  spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas utav Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL och är nationell.

 

Avgift för deltagare inom Region Skåne är 4000 kr/person exkl. moms och 4600 kr/person för deltagare utanför regionen. I detta ingår lunch samt kaffe med fika under två dagar. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts.

 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team i anmälningsformuläret på denna sida. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan. 

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Kerstin Romberg, kro@nlg.nu eller Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se.
Frågor om kursanmälan och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se eller kaak@skane.se, tel: 046-17 56 09.

 

Spirometrikurvor

 

Anmälningsformulär

 
ID-numret för medarbetare inom Hälsoval Skåne.
Ange samma uppgifter som ovan för ytterligare deltagare.
FAKTURERINGSADRESS
Fråga gärna er verksamhetschef om ni inte vet er faktureringsadress.
RSid till den person som attesterar fakturor hos er inom Region Skåne.
För internfakturering inom förvaltning SUS, önskar vi ert femsiffriga Ansvar.
För privata vårdgivare önskar vi ert org. nr.
Även allergier/kostönskemål
Inget bekräftelsebrev?
Har du inte fått ett bekräftelsebrev i e-posten du angav inom 5 minuter så har anmälan inte kommit in. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.