Här är du:

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL 2018

 

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två fortbildningsdagarna är att ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna. 

 

Datum och tid: 21 - 22 mars 2018, kl. 8.15 – 16.15 

Plats är KAAKs konferensrum, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund.

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL. 

Bild över redskap

 

Program

Dag 1 - 21 mars 2018

  • Effekter på interventioner med fokus på rehabilitering - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Behandling av astma/KOL ur ett sjukgymnastiskt perspektiv - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet - Margareta Emtner, professor, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  • Sekretmobilisering - Anna Hardenstedt-Ståhl, Föreläsare vid fysioterapi, Lunds universitet.

Dag 2 - 22 mars 2018

  • KOL-skola - Harriet Nilsson, DSK/Astma-KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Bokskogen.
  • Medicinsk yoga med praktiska övningar - Jeanette Strömberg, fysioterapeut, Andning i fokus.
  • Basal kroppskännedom - Gabriella Broman, Specialist i fysioterapi inom primär hälso- och sjukvård samt mental hälsa, Vårdcentralen Skurup.
  • Barnastma - Camilla von Lörinszky, fysioterapeut, Barnsjukgymnasten.
     

Inbjudan som PDF 

 

Avgift för de två kursdagarna är 3800 kr/person. Lunch och kaffe med fika ingår båda dagarna.  För deltagare utanför Region Skåne är avgiften 4200 kr/person. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.

Anmäl er senast den 15 mars 2018 genom att fylla i anmälningsformuläret.

Information och frågor om anmälan kontakta sissela.silvmarker@skane.se, telefon mån-torsdag 8-14.30 - 046-175609. Frågor om kursupplägg kontakta Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se  

 

Välkomna!

 

 

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

ID-nummer inom Region Skåne
FAKTURERINGSADRESS
För internfakturering inom förvaltning SUS, önskar vi ert femsiffriga Ansvar.
För privata vårdgivare önskar vi ert org.nr.
Bekräftelse skickas till e-postadressen:
Har du inte fått ett bekräftelsebrev till e-postadressen du angav inom 5 minuter så har anmälan inte kommit in. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.