Här är du:

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL

 

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två fortbildningsdagarna är att ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna. 

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL. 
 

Bild över redskap

Program - exempel från tidigare år

Dag 1

  • Effekter på interventioner med fokus på rehabilitering
  • Behandling av astma/KOL ur ett sjukgymnastiskt perspektiv
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet
  • Sekretmobilisering

 

Dag 2

  • KOL-skola
  • Medicinsk yoga
  • Basal kroppskännedom
  • Barnastma

     

Föreläsare, exempel : Margareta Emtner, professor, sjukgymnast, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Blagovesta Raditcheva, sjukgymnast, Internmedicin - rehab på SUS Malmö. Harriet Nilsson, DSK/Astma-KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Bokskogen. Jeanette Strömberg, sjukgymnast, Mediyoga i Hässleholm. Gabriella Broman, sjukgymnast, Vårdcentralen Sankt Lars. Camilla von Lörinszky, sjukgymnast, Barnsjukgymnasten.

 

När och var? Fortbildningen hålls en gång per år, i början utav vårterminen, oftast i Lund. 

Avgift för de två kursdagarna är 3800 kr/person. Lunch och kaffe med fika ingår.  För deltagare utanför Region Skåne är avgiften 4200 kr/person. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.

 

Länk till anmälningssidan för Fysioterapidagarna 2018