Här är du:

Spirometri PLUS

Uppföljning och tolkning

En eftermiddag som vänder sig till de som har genomgått Spirometrikörkortet.

De två fortbildningstillfällena "Nytt om allergi, astma och KOL" samt "Uppföljning i Spirometri" har nu tillsammans blivit en eftermiddag som koncentreras kring spirometritolkning och utredning.

 

När och var: Kursen hålls en gång om året, vanligtvis i början utav vårterminen i februari. Utbildningsort är Lundbild spirometrikörkort kursintyg

Målgrupp: De som har gått tidigare kurs i spirometri och erhållit ett Spirometrikörkort.

 

 

Syftet med seminariet är att ge fördjupad kunskap om

  • Utvidgad utredning - NO, provokationstester etc.
  • Spirometritolkning - Utifrån deltagarnas egna spirometrikurvor görs gemensamma tolkningar genom diskussion. 

Det är obligatoriskt att bidra med 1 spirometri inkl anamnes för tolkning! Skicka dem till kaak@skane.se senast en vecka innan kursstart.

 

Föreläsare är Birgitta Jagorstrand, astma, allergi, KOL-sjuksköterska, KAAK samt Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och Ann-Mari Orhberg, sjuksköterska, Näsets läkargrupp i Höllviken.

 

Kostnad är 900 kr/person exkl. moms. För deltagare utanför Region Skåne är kostnaden 1200 kr/person. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

 

Länk till anmälan för Spirometri PLUS 2018 - 6 februari