Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Användarmöte för Luftvägsregistret 2017

Luftvägsregistret

 

Nyheter i Luftvägsregistret 2017 
 

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för att kvalitetssäkra vården för patienter, barn och vuxna, med astma/KOL inom både sluten- och öppenvård. Socialstyrelsens riktlinjer för Astma-KOL ställer höga krav på kvalitetssäkring av vården kring dessa sjukdomar. Registrering i Luftvägsregistret är en obligatorisk del i flera landsting och en obligatorisk del för certifierade enheter inom Hälsoval Skåne.

 

Målgrupp:

Informationen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster samt övrig personal på certifierade enheter i region Skåne då förutsättning med dagens information är att ni har kommit igång med registrering.

 

Tid och plats:

 Lund 8/12 2016, kl. 13.30 – 15.00  - Fortbildningen är genomförd.

 

 Lund 9/2 2017, kl. 13.30 – 15.00  - Fortbildningen är genomförd.

 

► Plats: Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK), Konferensrummet – Lasarettsgatan 7, en trappa upp (Rehabhuset) på södra sjukhusområdet i Lund nära Valvet. Det är ca 15 min gång från Lund C eller med stadsbuss 1 till Biskopshuset på Allhelgona kyrkogata.

 

Eftermiddagens program:

  • Nyheter i Luftvägsregistret.
  • Hur påverkar dessa nyheter respektive enhet?
  • Vad har indikatorerna för astma resp KOL för betydelse?
  • Enhetens egen patientdata; förbättringspotential, studier, forskningsunderlag

 

Anmälningsinformation:

 Anmäl er senast den 2016-12-01 till den 8 december, 2017-02-02 till den 9 februari 2017 genom att fylla i formuläret nedan. Max antal deltagare är 25 personer.
 

Kostnadsfritt deltagande. Kaffe med kaka ingår under eftermiddagen. 

Information och frågor om anmälan kontakta Sissela Silvmarker, telefon 046-17 56 09, Sissela.Silvmarker@skane.se.

Information och frågor om program och Luftvägsregistret, kontakta Therese Sterner, therese.sterner@med.lu.se, regional koordinator för Luftvägsregistret. 

 

Mer information om Luftvägsregistret kan du även hitta på hemsidan www.luftvagsregistret.se

 

Välkomna!

Therese

 

Anmälningsformulär