Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller.
 
Utbildningsort är oftast Lund.
 
 
 

Kalender

20
Mar
Allergi & Astma dagen 2018
Våra halvdagar med kunskap inför pollensäsongen
21
Mar
Fysioterapidagarna 2018 - inriktning astma & KOL
En fortbildning för uppdatering av kunskap inom astma & KOL och inspiration till utveckling.
17
Apr
Nätverksträff 2018 - Malmö
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
18
Apr
Nätverksträff 2018 - Hässleholm
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
24
Apr
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 4
Restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner, TBC och specifik immunterapi
26
Apr
Spirometrikörkort 26 - 27 april 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.
22
Maj
Fortbildning för undersköterskor
En dag för undersköterskor som vill lära sig mer om allergi, astma och KOL.
23
Maj
Luftvägsregistret Hässleholm
Följ och utvärdera din enhets vård inom astma och KOL snabbt och effektivt!
13
Sep
Före Körkort - September 2018
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
4
Okt
Nätverksträff hösten 2018 - Höör
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
9
Okt
Spirometrikörkort 9 - 10 okt 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.