Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller.
 
Utbildningsort är oftast Lund.
 
 
 

Kalender

23
Jan
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 3
Födoämnes- och läkemedelsallergier, hudsjukdomar, anafylaxi och miljö
25
Jan
Före Körkort - Januari 2018
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
6
Feb
Spirometri PLUS: Uppföljning och tolkning 2018
En eftermiddag med nyheter och spirometritolkning för de som gått Spirometrikörkortet.
13
Feb
Spirometrikörkort 13 - 14 feb 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.
7
Mar
Luftvägsregistret Lund
Följ och utvärdera din enhets vård inom astma och KOL snabbt och effektivt!
21
Mar
Fysioterapidagarna 2018 - inriktning astma & KOL
En fortbildning för uppdatering av kunskap inom astma & KOL och inspiration till utveckling.
17
Apr
Nätverksträff 2018 - Malmö
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
18
Apr
Nätverksträff 2018 - Hässleholm
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
24
Apr
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 4
Restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner, TBC och specifik immunterapi
26
Apr
Spirometrikörkort 26 - 27 april 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.
23
Maj
Luftvägsregistret Hässleholm
Följ och utvärdera din enhets vård inom astma och KOL snabbt och effektivt!