Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller.
 
Utbildningsort är oftast Lund.
 
 
 

Kalender

23
Maj
Luftvägsregistret Hässleholm
Följ och utvärdera din enhets vård inom astma och KOL snabbt och effektivt!
13
Sep
Spiro Intro (fd Före Körkort) - Sep
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
4
Okt
Nätverksträff hösten 2018 - Höör
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
9
Okt
Spirometrikörkort Okt 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.
25
Okt
Fortbildning för undersköterskor
En dag för undersköterskor som vill lära sig mer om allergi, astma och KOL.
8
Nov
Spiro Intro (fd Före Körkort)
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
13
Nov
Spirometri tolkning
För de med aktuella kunskaper som arbetar med spirometrier regelbundet & har baskunskap i tolkning
15
Nov
Spirometrikörkort Nov 2018
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.