Här är du:

ALLISS

Logo för ALLISS

ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Ordförande är Hampus Kiotseridis. 

 

För medlemmar:

Kommande möte är höstmöte med årsmöte den 26 oktober på Grand Hotel i Lund.

 

Program 26 oktober 2018

(Program som PDF)

09.00 – 09.30
Samling med kaffe

09.30 – 09.45  
Välkommen och introduktion av dagens program
Hampus Kiotseridis, ordförande ALLISS och Leif Bjermer, vetenskaplig sekreterare

09.45 – 10.45  
Cough - Mechanisms and new (future) treatments modalities
Lorcan McGarvey, MD, Professor, Queen’s university, Belfast, Northern Ireland

10.45 – 11.15  
Bensträckarpaus, utställning

11.15 – 12.00  
Hosta hos barn: Differentialdiagnostik, utredning och behandling
Helga Elidottir, barnläkare/barnallergolog, Lund, SUS

12.00 – 13.00   
Lunch

13.00 – 13.30  
ALLISS årsmöte
Rapport från KAAK - Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
Alf Tunsäter, docent, Enhet lung- och allergiforskning och KAAK

13.30 – 14.15  
Biologiska läkemedel och luftvägssjukdom – Var går gränsen för våra nya läkemedel?
Leif Bjermer, prof., Sektion lung- och allergisjukdomar, SUS

14.15 – 14.45  
Kaffe, bensträckarpaus, utställning

14.45 – 15.30  
Biologiska läkemedel vid hudsjukdomar - Nya möjligheter vid eksem, urticaria
Andreas Sonesson, öl., Hudmottagning Lund, SUS

15.30 –              
Uppsummering – Hampus Kiotseridis och Leif Bjermer

 

Varmt välkomna !

 

Till Anmalan!

Boka plats före 11 okt i vårt anmälningsformulär.

Båstad foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet genomförs med stöd av
Airsonett, ALK, AstraZeneca, GSK, MEDA, Mundipharma,
Novartis och Thermo Fisher Scientific.