Här är du:

ALLISS

Logo för ALLISS

ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Ordförande är Hampus Kiotseridis. 

 

För medlemmar:

Nästa möte är höstmöte med årsmöte den 26 oktober på Grand Hotel i Lund.

 

Program (med reservation för ändringar)

09.00 – 09.30
Samling med kaffe
 
09.30 – 09.45
Välkommen och introduktion av dagens program
Hampus Kiotseridis, ordförande ALLISS och Leif Bjermer, vetenskaplig sekreterare
 
09.45 – 10.45
Biologiska läkemedel och luftvägssjukdom – Var går gränsen för våra nya läkemedel
Leif Bjermer
 
10.45 – 11.00
Bensträckarpaus, utställning
 
11.00 – 12.00
Biologiska läkemedel vid hudsjukdomar, Nya möjligheter vid eksem, urticaria
Åke Svensson/Andreas Sonesson 
 
12.00 – 13.00
Lunch
 
13.00 – 13.45
ALLISS årsmöte 
Rapport från KAAK, Alf Tunsäter
 
13.45 - 14.15
Hosta : Micronutrients in Pregnancy
Hans Bisgaard, professor of Pediatrics at the University of Copenhagen
 
14.15 – 14.30
Kaffe, bensträckarpaus, utställning
 
14.30 – 15.30
Hosta hos barn: diagnostik, behandling och toleransinduktion
Helga Elidottir, barnläkare/barnallergolog, SUS Lund
 
15.30 - Uppsummering – Hampus Kiotseridis och Leif Bjermer
 

Varmt välkomna!

 

Båstad foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet genomförs med stöd av
Airsonett, ALK, AstraZeneca, GSK, MEDA, Mundipharma,
Novartis och Thermo Fisher Scientific.