Här är du:

ALLISS

Logo för ALLISS

ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Ordförande är Hampus Kiotseridis. 

 

För medlemmar:

Vårmöte 25 maj i Båstad

Preliminärt program (program som PDF)

09.00 – 10.00  
Samling med frukost

10.00 – 10.15  
Välkommen och introduktion av dagens program
Hampus Kiotseridis, ordförande ALLISS och Morgan Andersson, moderator

10.15– 11.00   
Att förstå och nå - Möten om hälsa i ett mångkulturellt samhälle,
Om klinisk allergologi i multikulturell värld

Lars Olof Larsson, öl, Lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

11.15– 12.00   
Adherence - Om följsamhet vid SLIT och annan långvarig behandling
Alf Tunsäter, docent, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, SUS

12.00 – 13.00   Lunch

13.00– 13.30   
Följsamhet och effekt av behandling i den kliniska vardagen
Eva Hjertsson, ssk allergimottagning & Angelica Lindberg, ssk, ÖNH kliniken, SUS

13.30– 14.00   
Trångboddhet ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv
Jens Richter, specialistläkare, Lung- och allergikliniken, SUS

14.00 – 14.30  
Urticaria hos barn
Lisa Alenmyr, specialistläkare, Hudkliniken Malmö, SUS

14.30 – 15.00  
Eosinofil otit
Ulla Westin, docent, ÖNH kliniken, SUS

15.00–16.00    
Avslutning och eftermiddagskaffe med Skansens goda urval.

Båstad foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet genomförs med stöd av
Airsonett, ALK, AstraZeneca, GSK, MEDA, Mundipharma,
Novartis och Thermo Fisher Scientific.