Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

 

Logo för Nya riktlinjer

Om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer:

15 februari 2017 i Malmö

Läs mer ...

 

 

 

Allmänläkare och ST-läkare

Den 24-25 januari 2017 om födoämnesallergi och miljö

Läs mer...

 

Nyhetsbrev om våren 2017!

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs mer...

 

 

Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Nätverk för intresserade inom allergi
årsmöte 21 oktober 2016

 

www.kollpapollen.nu

Pollenmätningar kan du följa på
kollpapollen.nu

Nyhetsbrev för november 2016

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.