Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Luftvägsregistrets logoPressmeddelande från Luftvägsregistrets Årsrapport

Läs mer...

 

 

logoAstma, allergi & KOL för läkare i primärvård

Kommande datum 24-25 april

Läs mer...

 

UndersköterskorUndersköterskor inom allergi, astma och KOL

22 maj

Läs mer...

 

 

Logo spirometrikörkort

Spirometrikörkort

8-9 oktober

Läs mer...

 

 

 

 

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Vårmöte 25 maj 2018 i Båstad
program
 

Nyhetsbrev för mars 2018

 

 

Årsrapport 2017 LVR - Läs mer...

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.