Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

 

logoAstma, allergi & KOL för läkare i primärvård

Kommande datum 23-24 januari och 24-25 april

Läs mer...

 

 

Spirometrikörkort 

Kurs för att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar 13 - 14 februari

Läs mer...

 

 

bild före körkort

Spirometri Plus

6 februari Uppföljning av Spirometrikörkortet med möjlighet att gå förmiddag eller eftermiddag.

Läs mer ...

 

 

 

 

 

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Vårmöte 25 maj 2018 i Båstad

Nyhetsbrev för december 2017

 

 

 

 

Luftvägsregistrets
Årsrapport 2016 -
Läs mer... (PDF)

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.