Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

AllmänläkarkursAstma, allergi och KOL för läkare och ST-läkare

Delkurs 1: 5-6 september

Läs mer...

 

bild före körkortFöre Spirometrikörkort

En förberedande eftermiddag den 14 september

Läs mer...

 

bild före körkort

 

Spirometrikörkort 

Kurs för att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar

19 - 20 september Läs mer...

16 - 17 november Läs mer...

 

logo nätverkNätverksträff för sjuksköterskor

5 oktober i Malmö

Läs mer...

 

Ige 50år

50 år upptäckten av IgE

Den 6 oktober anordnar SFFA ett internationellt möte i Stockholm.

Mer på hemsida SFFA.nu

 

 

 

 

 

 

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Höstmöte 20 oktober Lund

Nyhetsbrev för juli 2017

 

 

 

 

Luftvägsregistrets
Årsrapport 2016 -
Läs mer... (PDF)

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.