Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

 

Luftvägsregistrets Årsrapport 2016

Luftvägsregistret visar fortsatt förbättrad astma- och KOL-vård.

Läs mer...

 

 

bild före körkortFöre Spirometrikörkort

En förberedande eftermiddag den 14 september

Läs mer...

 

bild före körkort

 

Spirometrikörkort 

Kurs för att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar

19 - 20 september Läs mer...

16 - 17 november Läs mer...

 

 

Ige 50år

50 år upptäckten av IgE

Den 6 oktober anordnar SFFA ett internationellt möte i Stockholm.

Mer på hemsida SFFA.nu

 

 

 

 

 

 

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Nätverk för intresserade inom allergi
Vårmöte 19 maj i Båstad

 

www.kollpapollen.nu

Pollenmätningar kan du följa på
kollpapollen.nu.

Nyhetsbrev för november 2016

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.