Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Nytt namn, samma engagemang!

Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL är vårt nya namn och ny förkortning är KAAK.

Läs mer...

 

Före körkort

8 september blir det en förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort.

Läs mer...

 

 

Allmänläkare och ST-läkare

Start 13 september med fyra delkurser om astma, allergi, KOL och andra sjukdomar i andningsorganen.

Läs mer...

 

Spirometrikörkort i höst

Den 1 december finns platser kvar, men det är fullsatt för kursen den 27 september.

Läs mer...

 

Knappar: 

Kunskapsbanken

ALLISS intresseförening

Nätverk för intresserade inom allergi
årsmöte 21 oktober 2016

 

www.kollpapollen.nu

Pollenmätningar kan du följa på
kollpapollen.nu

Nyhetsbrev för juni 2016

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.